Upravljanje sistemov za zalivanje z aplikacijo pametnega doma

Bachelor thesis Slovenian OPEN
GABROVŠEK, TIM;
(2016)
  • Subject: IoT | protokoli za brezžična senzorska omrežja | avtomatski sistemi za zalivanje | Wireless sensor network protocols | Automatic irrigation systems

V diplomskem delu sem predstavil nekatere možnosti, ki jih ponuja Internet pri razvoju komunikacijskih omrežij. Predvsem me je zanimal razvoj IoT ( Internet of things) omrežja, ki povezuje fizične objekte z vgrajeno najnovejšo tehnologijo. Ti objekti so lahko stavbe, ... View more
Share - Bookmark