publication . Bachelor thesis . 2016

Upravljanje sistemov za zalivanje z aplikacijo pametnega doma

GABROVŠEK, TIM;
Open Access Slovenian
  • Published: 13 Sep 2016
Abstract
V diplomskem delu sem predstavil nekatere možnosti, ki jih ponuja Internet pri razvoju komunikacijskih omrežij. Predvsem me je zanimal razvoj IoT ( Internet of things) omrežja, ki povezuje fizične objekte z vgrajeno najnovejšo tehnologijo. Ti objekti so lahko stavbe, avtomobili ali pa cela mesta. Med seboj komunicirajo in si izmenjujejo podatke na način, ki omogoča ekonomičnost, varnost in varčevanje z energijo. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo že v tem desetletju število objektov povezanih v omrežje IoT doseglo nekaj deset milijard. V uvodu sem opisal ključne točke načrtovanja protokolov za krmiljenje v pametnih stavbah. Predstavil sem načine naslavljanja, varč...
Subjects
free text keywords: IoT, protokoli za brezžična senzorska omrežja, avtomatski sistemi za zalivanje, Wireless sensor network protocols, Automatic irrigation systems
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue