Slovenska manjšina na Madžarskem in madžarska manjšina v Sloveniji v geografskem izobraževanju

Master thesis Slovenian OPEN
Madjar, Tadej;
(2018)
  • Publisher: T. Madjar
  • Subject: magistrska dela | bolonjska magistrska dela | geografske diplome | narodne manjšine | narodno mešana območja | Slovenci na Madžarskem | šolska geografija | Slovenija | national minorities | Hungarian Slovenes | geographical education | Slovenia
    • udc: udc:323.15:37(497.4)
Share - Bookmark