Primerjava učinkovitosti metode mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo

Master thesis Slovenian OPEN
Jagodnik, Sabina;
(2017)
  • Subject: mentorstvo | mentoring

Magistrsko delo se osredotoča na primerjavo rabe mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo z namenom uspešnega nastopa na trgu dela. Primerjava je izpeljana na podlagi treh izpeljanih procesov koučinga ter dveh procesov mentorstva. Preko uporabe metode partici... View more
Share - Bookmark