Med delom in družino

Master thesis Slovenian OPEN
Zgonc, Katja;
(2014)
  • Publisher: K. Zgonc
  • Subject: Slovenija | podjetništvo | podjetje | družinsko podjetje | družina | konflikti | stres | reševanje problemov | razsiskave | analiza | Slovenia | entrepreneurship | enterprises | family business | family | conflicts | stress | problem solving | analysis
    • udc: udc:658
Share - Bookmark