Vpliv promocije na dvig zavesti o blagovni znamki

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Mugoša, Čedomir;
(2014)
  • Publisher: Č. Mugoša
  • Subject:
    • udc: udc:659.1(043)
Share - Bookmark