publication . Master thesis . 2017

Dielektrične lastnosti vodnih raztopin nekaterih mono- in polisaharidov

Gubenšek, Špela;
Open Access Slovenian
  • Published: 12 Apr 2017
  • Publisher: Š. Gubenšek
  • Country: Slovenia
Abstract
V magistrskem delu smo raztopinam različnih saharidov določali dielektrične lastnosti. Analizirali smo vodne raztopine glukoze, fruktoze, inulina, dekstrina, maltodekstrina, oligofruktoze in glukozno-fruktoznega sirupa. Saharide smo okarakterizirali tako, da smo določili njihove reducirajoče lastnosti in v glukozno-fruktoznem sirupu delež fruktoze. Za določanje dielektrične konstante v območju frekvenc izmenične napetosti med 20 kHz in 2 MHz smo uporabili kapacitivno metodo in LCR merilnik. Zanimal nas je vpliv vrste saharida in temperature na dielektrične lastnosti različno koncentriranih raztopin. Dielektrična konstanta raztopin polisaharidov in faktor dielekt...
Subjects
free text keywords: fizikalna kemija, fizikalne lastnosti, električne lastnosti, specifična električna prevodnost, dielektrične lastnosti, dielektrična konstanta, faktor dielektričnih izgub, ogljikovi hidrati, monosaharidi, dekstroza, glukoza, fruktoza, polisaharidi, inulin, vodne raztopine ogljikovih hidratov, physical chemistry, physical properties, electrical properties, specific electrical conductivity, dielectric properties, dielectric constant, dielectric loss factor of carbohydrates, monosaccharides, dextrose, glucose, fructose, polysaccharides, inulin,aqueous solution of carbohydrate, udc:544.03:537.226.1/.3:577.114.3/.7
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue