Ekstrakcija kofeina iz različnih naravnih virov ter njegov učinek na izbrane škodljivce

Master thesis Slovenian OPEN
Gačnik, Barbara;
(2017)
  • Publisher: B. Gačnik
  • Subject: naravni pripravki | ekstrakcija | kofein | fenoli | črni čaj | zeleni čaj | mate čaj | Barcaffe kava | Nescafe | Deadwish kava | siva breskova uš | Myzus persicae S. | koruzni žužek | Sitophilus zeamais | natural preparations | green tea | black tea | mate tea | Barcaffe coffe | Nescaffe | Deadwish | extraction | caffeine | phenols | aphids | 632.951:547.857.4:632.95.024(043.2) [udc]

Eden od pomembnejših sekundarnih metabolitov, ki ga najdemo v kavi, čajih, guarani itn. je kofein. Kofein rastlino ščiti pred herbivori in patogenimi organizmi. Naš namen je bil preveriti kakšne vsebnosti kofeina vsebujejo različni rastlinski viri in ali bi lahko kofein... View more
Share - Bookmark