publication . Master thesis . 2017

Ekstrakcija kofeina iz različnih naravnih virov ter njegov učinek na izbrane škodljivce

Gačnik, Barbara;
Open Access Slovenian
  • Published: 24 Dec 2017
  • Publisher: B. Gačnik
  • Country: Slovenia
Abstract
Eden od pomembnejših sekundarnih metabolitov, ki ga najdemo v kavi, čajih, guarani itn. je kofein. Kofein rastlino ščiti pred herbivori in patogenimi organizmi. Naš namen je bil preveriti kakšne vsebnosti kofeina vsebujejo različni rastlinski viri in ali bi lahko kofein uporabili kot naravno sredstvo za varstvo rastlin pred škodljivci. V našem primeru sta bila to skladiščni škodljivec koruzni žužek (Sitophilus zeamais Motschulsky) in siva breskova uš (Myzus persicae Sulzer). Iz različnih naravnih virov, kot so zeleni in črni čaj, mate čaj, ter Barcaffe kava, instant kava Nescafe in kava Deadwish smo ekstrahirali kofein in fenolne snovi. Največjo vsebnost kofeina...
Subjects
free text keywords: naravni pripravki, ekstrakcija, kofein, fenoli, črni čaj, zeleni čaj, mate čaj, Barcaffe kava, Nescafe, Deadwish kava, siva breskova uš, Myzus persicae S., koruzni žužek, Sitophilus zeamais, natural preparations, green tea, black tea, mate tea, Barcaffe coffe, Nescaffe, Deadwish, extraction, caffeine, phenols, aphids, udc:632.951:547.857.4:632.95.024(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue