Oprijemljivi vmesniki pri učenju prostorske orientacije

Bachelor thesis Slovenian OPEN
KOMPARA, ROK;
(2015)
  • Subject: oprijemljivi vmesniki | Makey Makey | Scratch | vizualni programski jezik | prototipiranje | prostorska orientacija | pripomoček za učenje | tangible interfaces | visual programming language | prototyping | spatial orientation | tool for learning

Diplomsko delo zajema vse faze procesa izdelave oprijemljivega uporabniškega vmesnika in aplikacije za učenje prostorske orientacije predšolskih otrok. Poleg tehničnega dela je teorija podkrepljena tudi s pedagoškimi pogledi na tehnologijo in njeno uporabno vrednost kot... View more
Share - Bookmark