Uporaba platforme Arduino za izdelavo vozlišča IoT na vezju ESP8266

Bachelor thesis Slovenian OPEN
SELAN, MATEJ;
(2016)
  • Subject: ESP8266 | Wi-Fi | DHT11 | FTDI | Arduino IDE | IoT

V diplomskem delu je predstavljena zasnova sistema za merjenje temperature in relativne vlage s pomočjo modula ESP8266 z brezžičnim spletnim dostopom do rezultatov meritev. Za merjenje temperature in vlažnosti skrbi digitalni merilni senzor DHT11, modul ESP8266 pa poleg... View more
Share - Bookmark