Teorija slovenske ulične poezije in družbeni kontekst

Master thesis Slovenian OPEN
Kusterle, Jernej;
(2017)
  • Publisher: J. Kusterle
  • Subject: literarna teorija | literarna veda | ulična poezija | rap | družbeni kontekst | bolonjski magisteriji
    • udc: udc:82.0-1:784.66

Magistrsko delo obravnava ulično poezijo, ki je dolgo časa asociirala zgolj z glasbeno umetnostjo, in je javnosti bolj znana pod zvrstnim imenom rap. Delo najprej utemelji rabo besedne zveze ulična poezija znotraj literarne vede, pri čemer izhaja iz razvezane kratične o... View more
Share - Bookmark