Vzdrževanje likvidnosti kriptovalutnega trga v omrežju Ripple

Bachelor thesis Slovenian OPEN
BREZIGAR, JAKOB;
(2017)
  • Subject: protokol Ripple | vzdrževalec likvidnosti | kriptovaluta | bitcoin | valutno trgovanje | Ripple protocol | market maker | liquidity provider | cryptocurrency | forex trading

Vzdrževalec likvidnosti zagotavlja prodajalcem in kupcem finančnih inštrumentov nasprotno stranko pri sklepanju transakcij. Izvajanju nakupnega in prodajnega naročila hkrati pravimo vzdrževanje likvidnosti. Diplomsko delo obsega teoretično in praktično osnovo za izdelav... View more
Share - Bookmark