Načrtovanje in montaža protivlomnega alarmnega sistema

Bachelor thesis Slovenian OPEN
ŠTULAR, ALEŠ;
(2016)
  • Subject: varnost | alarmni sistem | prenos alarmnih signalov | montaža | servisiranje | security alarm system | transmission of alarm signals | installation | service

Diplomsko delo obravnava vrste alarmnih sistemov za tehnično varovanje. V nadaljevanju se posvetimo osnovnim gradnikom protivlomnega alarmnega sistema. Našteti so elementi alarmnega sistema in opis njihovega delovanja. Posebno pozornost posvetimo prenosu alarmnih sporoč... View more
Share - Bookmark