Individualiziran program v posebnem programu vzgoje in izobraževanja - dober načrt dela ali le zakonska zahteva

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Stergar, David;
(2017)
  • Subject: individualiziran program (IP) | individualized education programme (IEP)

V diplomskem delu je predstavljena tematika oblikovanja individualiziranih programov (v nadaljevanju IP) v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Teoretični del diplomskega dela zajema zakonodajo na področju oblikovanja IP in usmerjanja otrok s posebnimi p... View more
Share - Bookmark