Uporaba JavaEE mikrostoritev pri razvoju celovite rešitve za upravljanje s spletnimi oglasi

Bachelor thesis Slovenian OPEN
ANDREJC, GAŠPER;
(2017)
  • Subject: spletni oglasi | mikrostoritve | JavaEE | spletni portal | aplikacija | razširitev | online advertisements | microservices | web portal | application | online | extension

Diplomska naloga govori o procesu razvijanja celovite rešitve za sledenje in upravljanje s spletnimi oglasi, kot pomoč uporabniku pri nakupu želenega izdelka. Končni izdelek diplomske naloge je rešitev, ki je sestavljena iz spletne aplikacije, mobilne aplikacije, razšir... View more
Share - Bookmark