publication . Bachelor thesis . 2015

Primerjava vplivov lokacije na izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe

Marinčič, Andraž;
Open Access Slovenian
  • Published: 29 Sep 2015
  • Publisher: A. Marinčič
  • Country: Slovenia
Abstract
Poraba energije (toplota in hlad) v stavbah je odvisna od vrste dejavnikov. V diplomski nalogi sem se omejil na vpliv konstrukcijskih dejavnikov. Analiziral sem ukrepe za izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe na nivoju zasnove transparentnega in netransparentnega dela stavbnega ovoja. Relativno učinkovitost posameznega ukrepa sem preverjal v odvisnosti od klimatskih parametrov izbranih krajev v Sloveniji. S pomočjo računalniškega programa za izračun energetske bilance stavbe TOST, sem analiziral vpliv petih izbranih ukrepov na izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe. Glede na izračunano količino potrebne toplote za ogrevanje in potrebnega hladu za hlaj...
Subjects
free text keywords: gradbeništvo, diplomska dela, UNI, B-GR, energijska učinkovitost, stavbni ovoj, poraba energije v stavbi, solarni pritoki, povprečna letna temperatura zraka, graduation thesis, civil engineering, energy efficiency, building envelope, energy consumption in building, solar gains, annual average air temperature
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue