Primerjava vplivov lokacije na izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Marinčič, Andraž;
(2015)
  • Publisher: A. Marinčič
  • Subject: gradbeništvo | diplomska dela | UNI | B-GR | energijska učinkovitost | stavbni ovoj | poraba energije v stavbi | solarni pritoki | povprečna letna temperatura zraka | graduation thesis | civil engineering | energy efficiency | building envelope | energy consumption in building | solar gains | annual average air temperature

Poraba energije (toplota in hlad) v stavbah je odvisna od vrste dejavnikov. V diplomski nalogi sem se omejil na vpliv konstrukcijskih dejavnikov. Analiziral sem ukrepe za izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe na nivoju zasnove transparentnega in netransparen... View more
Share - Bookmark