Vloga medicinske sestre pri nefarmakološki obravnavi otrok in mladostnikov z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Močnik, Anja;
(2017)
  • Subject: motnja pozornosti s hiperaktivnostjo | nefarmakološko zdravljenje | zdravstvena nega | attention deficit hyperactivity disorder | non-pharmacological treatment | health care

Uvod: Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo spada v skupino vedenjskih in čustvenih motenj. Odkrita je pri približno 3 do 5 % šoloobveznih otrok. Trije osnovni simptomi so pomanjkljiva in zlahka odvrnljiva pozornost, impulzivnost in hiperaktivnost. Med dejavnike nastanka... View more
Share - Bookmark