ANALIZA DELOVANJA CARINSKIH ORGANOV NA PODROČJU VARSTVA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

Master thesis Slovenian OPEN
KARLIN, ANJA;
(2017)
  • Subject: intelektualna lastnina | prepovedi in omejitve | piratstvo in ponarejanje | znamka | sum kršitve | carinski organ | carinski postopek | uničenje blaga | intellectual property | prohibitions and restrictions | suspected of infringing | counterfeit and pirated goods | a trade mark | customs offices | destruction of goods

Področje intelektualne lastnine je obsežno, kompleksno in zelo težko obvladljivo. Varstvo intelektualne lastnine je v interesu vsakemu imetniku določene pravice, po drugi strani pa je varovanje trga pred ponaredki in piratstvom ena od temeljnih nalog v javnem interesu. ... View more
Share - Bookmark