Spletna aplikacija microCOMB za določanje komponent genske ekspresije

Bachelor thesis Slovenian OPEN
SKOK, BOŠTJAN;
(2017)
  • Subject: microCOMB | genska ekspresija | spletna aplikacija | EcmaScript6 | Python | Pyramid | React | Redux | Docker | gene expression | web application

Cilj diplomskega dela je bil izdelati spletno aplikacijo, ki deluje kot grafični vmesnik za uporabnike microCOMB-a in vzdržuje bazo genskih ekspresij. Glavne funkcije aplikacije so omogočiti uporabnikom posredovanje ekspresijskih podatkov v analizo in prikazati njene re... View more
Share - Bookmark