Uporaba nabora multimedijskih orodij za mednarodno predstavitev mostu "Pašerele" čez reko Sočo na Goriškem

Bachelor thesis Slovenian OPEN
POPIT, DIJANA;
(2017)
  • Subject: multimedija | most | programska orodja | multimedia | bridge | software | software tools

V pričujočem delu je predstavljen potek projekta, ki smo ga začeli izvajati v maju 2014 pod mentorstvom dr. Franca Policardija, glavnega distributerja uporabljenega gradiva g. Maria Mute ter g. Petra Gruntarja, ki nam je pomagal pri rekonstrukciji mostu v AvtoCAD-u 2012... View more
Share - Bookmark