Različne sile - različni protokoli?

Master thesis Slovenian OPEN
Kos, Jasna;
(2017)
  • Publisher: J. Kos
  • Subject: korpus mornariške pehote | protokol | Vojska | Vojne mornarice | Zračne sile | Združene države Amerike | Magistrske naloge | Army | Navies | Air forces | United States | Master's theses
    • udc: udc:355.3(73)(043.3)
Share - Bookmark