POSREDNO OCENJEVANJE KOGNITIVNE OBREMENITVE VOZNIKA PRI INTERAKCIJI Z INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIMI SISTEMI V VOZILU

Doctoral thesis Slovenian OPEN
STOJMENOVA, KRISTINA;
(2018)
  • Subject: zaznavno-odzivna naloga (ZON) | kognitivna obremenitev | kognitivno odvračanje pozornosti | pozornost | varna vožnja | komunikacija človek-stroj | informacijsko-komunikacijski sistemi v vozilih. | Detection-Response Task (DRT) | cognitive load | cognitive distraction | attention | safe driving | human-machine interaction (HCI) | in-vehicle information systems (IVIS).

Disertacija obravnava različne metode za posredno ocenjevanje kognitivne obremenitve voznika, kjer se kot indikator spremembe kognitivne obremenitve ocenjuje uspešnost opravljanja dodatne sekundarne naloge ob vožnji. Poseben poudarek je na standardizirani metodi zaznavn... View more
Share - Bookmark