Turistična in prostočasna vloga turističnih poti po Mestni občini Slovenj Gradec

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Mravljak, Alenka;
(2014)
  • Publisher: A. Mravljak
  • Subject: diplomska dela | geografske diplome | Slovenija | Koroška | Mislinjska dolina | Slovenj Gradec | regionalna geografija | družbena geografija | geografija naselij | turistična geografija | rekreacija
    • udc: udc:911.3:338.483(497.4Slovenj Gradec)(043.2)
Share - Bookmark