Klasična pravljica v prvem triletju osnovne šole in družinska pismenost

Master thesis Slovenian OPEN
Lukaček, Alenka;
(2017)
  • Subject: klasična pravljica | classic fairy tale

»Klasična avtorska pravljica se neposredno zgleduje pri folklorni glede strukture, tem in motivov, od nje pa se najbolj loči po poetiki, ki je seveda avtorjev pečat povedanega.« (Haramija, 2012: 17). Pravljica je predmet raziskovanj že od 19. stoletja in je bila obravna... View more
Share - Bookmark