Zagotavljanje prihodka na področju komunalnih storitev

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Rihar, Miha;
(2014)
  • Publisher: M. Rihar
  • Subject: zagotavljanje prihodkov | komunala | uhajanje prihodkov | izguba prihodka | veriga obvladovanja prihodkov | informacijski sistemi | računalništvo | univerzitetni študij | diplomske naloge | revenue assurance | utilities | revenue leakage | revenue loss | revenue management chain | information systems | computer science | diploma | 659.2:004(043.2) [udc]
Share - Bookmark