Možnosti prihrankov električne energije pri cestni razsvetljavi, ki se prilagaja količini prometa

Bachelor thesis Slovenian OPEN
BAVČAR, JERNEJ;
(2018)
  • Subject: javna razsvetljava | osvetljenost | svetlost | povprečni letni dnevni promet | gostota prometa | urna obremenitev prometa | street lighting | lightning | brightness | annual average daily traffic | traffic density | hourly traffic load

V diplomskem delu sem predstavil način in predlog, kako zmanjšati stroške porabe električne energije in svetlobno onesnaževanje z javno razsvetljavo. Pri analizi podatkov sem si pomagal s programom MATLAB. Dobljene vrednosti sem nato obdelal v programskem orodju MS Exce... View more
Share - Bookmark