Krajinsko urbanistično oblikovanje obalnega pasu mesta Reke

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Balen, Bojan;
(2014)
  • Publisher: B. Balen
  • Subject: krajinska arhitektura | krajina | mestna krajina | mesta | urbanizem | morska obala | parki | revitalizacija | Reka | landscape architecture | landscape design | urban landscape | spatial development | waterfront | parks | revitalization | Rijeka
    • udc: udc:711.168:711.523(237.15):712(497.13Reka)(043.2)
Share - Bookmark