Vpliv menjave revizijske družbe in revizijskega partnerja na neodvisnost in kakovost revidiranja

Master thesis Slovenian OPEN
Kosmač, Anita;
(2018)
  • Publisher: A. Kosmač
  • Subject: računovodstvo | revizija | revizor | neodvisnost | kvaliteta | spremembe | analiza | accounting | auditing | auditor | independency | quality | changes | analysis
    • udc: udc:657.6
Share - Bookmark