Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje na primeru osnovne šole

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Megušar, Primož;
(2015)
  • Publisher: P. Megušar
  • Subject: gradbeništvo | diplomska naloga | UNI | toplotni mostovi | poraba energije za ogrevanje v stavbi | transmisijske izgube | graduation thesis | thermal bridges | building heating energy consumption | transmission losses
    • udc: udc:536.2:699.86:727(043.2)

Na primeru Osnovne šole Dobrova sem preveril, kakšen vpliv imajo dejanski toplotni mostovi na porabo energije za ogrevanje. Iz načrtov stavbe sem evidentiral vse toplotne mostove, kateri vplivajo na porabo energije. Tem toplotnim mostovom sem nato v standardu SIST EN IS... View more
Share - Bookmark