publication . Bachelor thesis . 2015

Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje na primeru osnovne šole

Megušar, Primož;
Open Access Slovenian
  • Published: 10 Jul 2015
  • Publisher: P. Megušar
  • Country: Slovenia
Abstract
Na primeru Osnovne šole Dobrova sem preveril, kakšen vpliv imajo dejanski toplotni mostovi na porabo energije za ogrevanje. Iz načrtov stavbe sem evidentiral vse toplotne mostove, kateri vplivajo na porabo energije. Tem toplotnim mostovom sem nato v standardu SIST EN ISO 14683 poiskal ustrezne približke. Nato sem s programom TOST izvedel tri simulacije. V prvem primeru toplotnih mostov nisem upošteval. V drugem primeru sem toplotne mostove upošteval na poenostavljen način, v zadnjem primeru pa sem jih upošteval po standardu SIST EN ISO 14683. Rezultate za vse tri primere sem nato primerjal med seboj. Na koncu sem podal še nekatere ukrepe, kako bi lahko porabo en...
Subjects
free text keywords: gradbeništvo, diplomska naloga, UNI, toplotni mostovi, poraba energije za ogrevanje v stavbi, transmisijske izgube, graduation thesis, thermal bridges, building heating energy consumption, transmission losses, udc:536.2:699.86:727(043.2)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue