Reorganizacija nabavnega oddelka v podjetju Tobačna Grosist

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Zajc, Vanja;
(2014)
  • Publisher: V. Dolščak
  • Subject: Slovenija | tobačna industrija | industrijsko podjetje | Tobačna Grosist | poslovanje podjetja | uspešnost poslovanja | nabava | nabavna funkcija | analiza | Slovenia | tobacco industry | industrial enterprises | Tobačna grosist | company performance | business efficiency | purchase | purchasing function | analysis
    • udc: udc:658
Share - Bookmark