Vloga skladov zasebnega kapitala na finančnih trgih

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Samec, Jernej;
(2014)
  • Publisher: J. Samec
  • Subject: finančni trg | investicijski skladi | investicije | kapital | privatna lastnina | posredniki | upravljanje | donos | vrednost | financial market | investment funds | investments | capital | private property | brokers | management and control | yield | value
    • udc: udc:336.76
Share - Bookmark