publication . Bachelor thesis . 2020

Pametni sistemi za podporo pri odločanju v kmetijstvu

Kosjek, Karolina;
Open Access Slovenian
  • Published: 20 Sep 2020
  • Publisher: K. Kosjek
  • Country: Slovenia
Abstract
Digitalizacija celotnega gospodarstva bo v prihodnosti, v namen zadostitve potrebam človeštva in prilagoditve spreminjajočim se razmeram, neizbežna. Skupna kmetijska politika že vrsto let podpira razvoj in uporabo inovacij. Ključni člen v procesu digitalizacije za želeno doseganje napredka je sprejemanje ustreznih odločitev na podlagi zbranih podatkov. Samo sprejemanje odločitev v kmetijstvu ima zaradi svoje dinamike poseben pomen, saj je odvisno od številnih spremenljivk, ki so lahko zaradi vpliva okolja zelo nepredvidljive. Poplavo podatkov, ki jo je povzročila vsestranska uporaba pametnih tehnologij premagujemo z uporabo pametnih sistemov za podporo odločanju...
Subjects
free text keywords: kmetijstvo, digitalizacija, precizno kmetijstvo, kmetijstvo 4.0, kmetijska politika, Evropska unija, sistemi za podporo pri odločanju, agriculture, digitalisation, precision agriculture, Agriculture 4.0, agriculture policy, European union, decision support tools, udc:631.15:338.43.02:004.4'23(043.2)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue