Analiza poteka prevzema v podjetju Makro5 Investicije, d.o.o.

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Anderluh, Martina;
(2014)
  • Publisher: M. Anderluh
  • Subject: podjetje | poslovanje podjetja | združitve podjetij | prevzemi podjetij | planiranje | pogajanje | integracija | enterprises | company performance | mergers | company takeovers | planning | bargaining | integration
    • udc: udc:658
Share - Bookmark