Potresna analiza in analiza ojačitvenih ukrepov za grad Golnik

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Ošterbenk, Jure;
(2015)
  • Publisher: J. Oštrbenk
  • Subject: gradbeništvo | UNI | grad Golnik | sanacije | utrditev | zidane stavbe | push-over analiza | potresna odpornost
    • udc: udc:624.042.7:624.07(043.2)

V diplomskem delu je narejena seizmična analiza gradu Golnik in primerjalna študija ojačitvenih ukrepov, s katerimi povečujemo potresno odpornost obravnavane konstrukcije. Po začetnem kronološkem opisu stavbe sledi opis zasnove objekta in opis stanja poškodovanosti nosi... View more
Share - Bookmark