Uporaba BIM pri projektiranju cestne infrastrukture

Master thesis Slovenian OPEN
Svetina, Gregor;
(2018)
  • Publisher: G. Svetina
  • Subject: BIM | predor Karavanke | cestna infrastruktura | IFC | BIM model | BIM koordinacija | BIM izvedbeni plan | Karavanke Tunnel | Road Infrastructure | BIM Model | BIM Coordination | BIM Execution Plan
    • udc: udc:004.946:624.19:625.7/.8(497.4 Karavanke)(043.3)

Magistrsko delo obravnava uporabo informacijskega modeliranja gradenj (angl. Building Information Modeling, kratica BIM) v infrastrukturnih projektih. Pri tem je kot primer uporabljen projekt Druge cevi predora Karavanke, pri katerem je bil BIM dejansko uporabljen. Nare... View more
Share - Bookmark