publication . Doctoral thesis . 2017

VPLIV ELEKTRIČNIH VOZIL NA ZANESLJIVOST ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA

BOŽIČ, DUŠAN;
Open Access Slovenian
  • Published: 07 Sep 2017
  • Country: Slovenia
Abstract
Zagotavljanje zanesljive oskrbe odjemalcev z električno energijo predstavlja primarno nalogo elektroenergetskih sistemov, na kar kaže tudi spreminjanje načina regulacije sistemskih operaterjev v dereguliranih trgih z električno energijo. Regulatorji pri regulaciji sistemskih operaterjev namreč vse pogosteje uvajajo regulacijo kakovosti dobave električne energije, ki v ospredje postavlja prav zanesljivost sistema. Prihodki sistemskih operaterjev so pri regulaciji kakovosti dobave električne energije zaradi uporabe nagrajevalno penalizacijskih shem namreč neposredno odvisni od zanesljivosti sistema. Posledično si sistemski operaterji želijo cenovno učinkovitega za...
Subjects
free text keywords: električna vozila, zanesljivost elektroenergetskega sistema, optimizacijske metode, sistemske storitve, kazalniki učinkovitosti investicij, electric vehicles, power system reliability, optimization methods, ancillary services, investment efficiency indices
Related Organizations
Communities
Transport Research
Any information missing or wrong?Report an Issue