VPLIV ELEKTRIČNIH VOZIL NA ZANESLJIVOST ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA

Doctoral thesis Slovenian OPEN
BOŽIČ, DUŠAN;
(2017)
  • Subject: električna vozila | zanesljivost elektroenergetskega sistema | optimizacijske metode | sistemske storitve | kazalniki učinkovitosti investicij | electric vehicles | power system reliability | optimization methods | ancillary services | investment efficiency indices

Zagotavljanje zanesljive oskrbe odjemalcev z električno energijo predstavlja primarno nalogo elektroenergetskih sistemov, na kar kaže tudi spreminjanje načina regulacije sistemskih operaterjev v dereguliranih trgih z električno energijo. Regulatorji pri regulaciji siste... View more
Share - Bookmark