Sestava in lastnosti mikrobne združbe jabolčnega in balzamičnega kisa

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Šiškovič, Nina;
(2017)
  • Publisher: N. Šiškovič
  • Subject: kis | jabolčni kis | balzamični kis | alkoholna fermentacija | ocetnokislinska fermentacija | ocetnokislinske bakterije | vinegar | apple vinegar | balsamic vinegar | alcoholic fermentation | acetic acid fermentation | acetic acid bacteria
    • udc: udc:663.318:663.242+579.2

Namen diplomskega dela je bil opisati lastnosti ocetnokislinskih bakterij ter mikrobno združbo v jabolčnem in balzamičnem kisu. Kis je razredčena raztopina ocetne kisline, ki nastane po biološkem postopku z zaporednima fermentacijama. Najprej poteče alkoholna fermentaci... View more
Share - Bookmark