publication . Bachelor thesis . 2017

Sestava in lastnosti mikrobne združbe jabolčnega in balzamičnega kisa

Šiškovič, Nina;
Open Access Slovenian
  • Published: 08 Sep 2017
  • Publisher: N. Šiškovič
  • Country: Slovenia
Abstract
Namen diplomskega dela je bil opisati lastnosti ocetnokislinskih bakterij ter mikrobno združbo v jabolčnem in balzamičnem kisu. Kis je razredčena raztopina ocetne kisline, ki nastane po biološkem postopku z zaporednima fermentacijama. Najprej poteče alkoholna fermentacija, pri kateri kvasovke pretvorijo fermentativne sladkorje v etanol, zatem pa še ocetnokislinska fermentacija, kjer ocetnokislinske bakterije iz etanola proizvedejo ocetno kislino. Poglaviten pomen v proizvodnem procesu in posledično pri senzoričnih lastnostih kisa ima sestava mikrobne združbe. V jabolčnem in balzamičnem kisu prevladujejo ocetnokislinske bakterije. Mikrobno združbo jabolčnega kisa...
Subjects
free text keywords: kis, jabolčni kis, balzamični kis, alkoholna fermentacija, ocetnokislinska fermentacija, ocetnokislinske bakterije, vinegar, apple vinegar, balsamic vinegar, alcoholic fermentation, acetic acid fermentation, acetic acid bacteria, udc:663.318:663.242+579.2
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue