publication . Bachelor thesis . 2017

Levkemija pri otroku in problemi prehranjevanja in pitja

Šinkovec, Sara;
Open Access Slovenian
  • Published: 16 Jun 2017
  • Country: Slovenia
Abstract
Uvod: Podhranjenost in kaheksija sta pogosta pri otrocih z levkemijo in sta pokazatelja slabše prognoze. Slabo prehransko stanje otroka je povezano z večjim številom stranskih učinkov zdravljenja, s slabšim odzivom na zdravljenje in krajšim preživetjem. Funkcionalno stanje otrok in kakovost njihovega življenja sta slabša. Namen: Namen diplomskega dela je opisati problem prehranjevanja in pitja pri otroku z levkemijo. Metode dela: V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda dela s kritičnim pregledom domače in tuje literature, ki se nanaša na problem prehranjevanja in pitja pri otroku z levkemijo. Razprava in zaključek: Prehranska obravnava otroka je del...
Subjects
free text keywords: otrok, prehrana, levkemija, podhranjenost, stranski učinki, child, nutrition, leukemia, malnutrition, side-effects
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue