Analiza vpliva barve na učinkovitost grafično oblikovanega logotipa

Master thesis Slovenian OPEN
Piko, Maja;
(2017)
  • Subject: logotip | barva | analiza | učinkovitost | vpliv | logo | colour | graphic design | efficiency | influence

V magistrskem delu smo obravnavali vpliv barv na učinkovitost logotipa, pri čemer smo želeli ugotoviti, ali je barva najučinkovitejša za predstavljanje izbrane dejavnosti. Učinkovitost barve pomeni, da jo anketiranci prepoznajo kot najbolj preferenčno. Osrednji motiv na... View more
Share - Bookmark