Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Bachelor thesis . 2022

GeoTools: spletne storitve za izvajanje prostorskih analiz

SAFIĆ, SANIL;
Open Access
Slovenian
Published: 26 Aug 2022
Country: Slovenia
Abstract

Na spletu so dostopne mnoge storitve, ki omogočajo napredne prostorske analize, a so le te pomankljive, omejene ali pa se ponujajo v obliki programske opreme. S spletno storitvijo GeoTools prostorske analize iz različnih virov povežemo v eno samostojno celoto. GeoTools vsebuje module iz knjižnice GeoPandas, QGIS in PostGIS. Storitev ima implementiran tudi cevovod prostorskih analiz, kar pomeni, da lahko zaporedoma opravi več želenih analiz. GeoTools uporabniku, predvsem programerju, olajša implementacijo prostorskih analiz v projektih. Za lažjo uporabo smo razvili NPM knjižnico, ki se povezuje na storitev in vsakomur omogoči enostaven dostop do njenih funkcionalnosti. NPM knjižnica vsebuje tudi enostaven grafični vmesnik, ki s pomočjo knjižnice OpenLayers omogoči uporabniku, da svoje vhodne in izhodne podatke tudi prikaže na spletni karti. There are many services available online that enable advanced spatial analysis, but most of them are flawed, limited, or offered as software. With the online service GeoTools, we connect spatial analyzes from various sources into one independent application. GeoTools contains modules from the libraries GeoPandas, QGIS and PostGIS. The service also has an implemented pipeline of spatial analyzes, which means that it can perform several desired analyzes in a row. GeoTools makes it easier for the user, especially the programmer, to implement spatial analyzes in their projects. To make it easier to use, we have developed an NPM library that connects to the service and gives everyone easy access to its functionality. The NPM library also contains a simple graphical interface that, with the help of the OpenLayers library, enables the user to display their input and output data on a web map.

Subjects

spletna storitev, prostorske analize, web service, spatial analysis

Related Organizations
Related to Research communities
Heritage Science
moresidebar