publication . Bachelor thesis . 2016

Obdelava blata na čistilni napravi Sevnica in možnost njegove uporabe

Strupeh, Aleš;
Open Access Slovenian
  • Published: 09 Dec 2016
  • Publisher: A. Strupeh
  • Country: Slovenia
Abstract
V nalogi bom predstavil postopke ravnanja z blatom. Ti postopki so regulirani s strani zakonodajalca, zato bom najprej pregledal aktualne uredbe, ki se direktno in indirektno nanašajo na ravnanja z blatom. V nadaljevanju bom opisal vrste in sestave ter možnosti obdelave odvečnega blata iz čistilne naprave. V nadaljevanju bom na primeru centralne čistilne naprave Sevnica pregledal trenutne procese in tehnologijo pridobivanja blata ter njegovo uporabo. Potem bom predstavil alternativni možnosti obdelave in možnosti uporabe blata v kmetijstvu ter predelavo v trdo gorivo. In this thesis i will present possible treatment processes of sludge from wastewater treatment ...
Subjects
free text keywords: gradbeništvo, diplomska naloga, UNI, VKI, graduation thesis, civil engineering, udc:628.32(497.4)(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue