publication . Bachelor thesis . 2016

Analiza izpustov dizelskih motorjev

MURN, GREGA;
Open Access Slovenian
  • Published: 18 May 2016
  • Country: Slovenia
Abstract
V svojem diplomskem delu z naslovom »Analiza izpustov dizelskih motorjev«, sem bralcu skušal približati današnjo problematiko v zvezi z onesnaževanjem okolja, predvsem zaradi dizelskih izpuhov, ki jih prinaša industrija v vseh oblikah. Največji onesnaževalec okolja je absolutno promet, saj izpuhi avtomobilov vsebujejo obsežen skupek škodljivih snovi (ogljikovodiki HC, ogljikov monoksid CO, dušikovi oksidi NOx, žveplovi oksidi, trdni delci, itd.). Namen Evropskih in Ameriških standardov je urejanje emisijskih predpisov za različne kategorije vozil in opreme ter zagotavljanje tolerantne meje škodljivih izpustov na trgu. Moje delo zajema obsežno opredelitev omenjen...
Subjects
free text keywords: ogljikovodiki HC, ogljikov monoksid CO, dušikovi oksidi NOx, žveplovi oksidi, trdni delci, Evropski standardi, Ameriški standardi, emisijski predpisi, primerjava, meritve, goljufija, ukrepi, Elon Musk, hydrocarbons HC, carbon monoxide CO, nitrogen oxides NOx, sulfur oxides, particulate matter, European standards, American standards, emission regulations, comparison, measurements, cheat, action
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue