publication . Bachelor thesis . 2017

Analiza poslovnega okolja lesnopredelovalnega podjetja Energoles Bohor d.o.o.

Slomšek, Urška;
Open Access Slovenian
  • Published: 13 Oct 2017
  • Country: Slovenia
Abstract
Stanje lesnopredelovalne panoge v Sloveniji se po gospodarski krizi počasi izboljšuje, vendar pa njen potencial ni v celoti izkoriščen. Za podrobnejši vpogled v stanje lesnopredelovalne panoge smo opravili celovito analizo poslovnega okolja podjetja Energoles Bohor d.o.o. Analiza je bila izvedena z razširjeno PEST(LE) analizo ter Porterjevim modelom konkurence, ki analizirata zunanje poslovno okolje in SWOT analizo, za analizo notranjega poslovnega okolja podjetja. Analiza širšega zunanjega okolja je pokazala, da na poslovno uspešnost podjetja najbolj vplivata politično-pravno in ekonomsko okolje. V okviru politično-pravnega okolja država preko birokracije in da...
Subjects
free text keywords: lesnopredelovalna panoga, poslovno okolje, Energoles Bohor, analiza, wood-processing industry, opernational environment, analysis
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue