Uvajanje metodologije Scrum v majhno podjetje za razvoj spletnih aplikacij

Bachelor thesis Slovenian OPEN
SIMČIČ, UROŠ;
(2016)
  • Subject: Scrum | agilne metodologije | vodenje projektov | analiza uvedbe metodologije Scrum | difuzija inovacij | agile methodology | project management | Scrum acceptance analysis | diffusion of innovation

Diplomsko delo opisuje uvajanje metodologije Scrum v manjše podjetje, ki se ukvarja z razvojem spletnih strani in aplikacij, ter analizira, do katere stopnje je podjetje usvojilo predpisane prakse in kateri faktorji so imeli na to največji vpliv. V uvodnih poglavjih... View more
Share - Bookmark