publication . Bachelor thesis . 2017

Sadne rastline iz rodu Diospyros in možnosti njihove uporabe

Kopinšek, Tanja;
Open Access Slovenian
  • Published: 21 Sep 2017
  • Publisher: T. Kopinšek
  • Country: Slovenia
Abstract
Rod Diospyros spada v družino Ebenaceae oziroma ebenovinovke. Predstavniki rodu rastejo v tropskem pasu, najdemo pa jih tudi drugod. Rod sestavlja okoli 400 vrst. Med njimi so drevesa in grmi. Glede na uporabnost jih delimo na dve večji skupini. V prvi najdemo predstavnike, pri katerih v glavnem uporabljamo plodove, v drugi skupini pa so tiste vrste, ki se prvenstveno gojijo zaradi trdega lesa – ebenovine. Posebnost plodov je, da so pogosto trpki, zato jih je potrebno umediti, da postanejo užitni. Najpomembnejša in v Evropi tudi edina razširjena vrsta v pridelavi iz tega rodu je Diospyros kaki L. Na drugih celinah pa se pojavljajo nam manj znane vrste, kot so Di...
Subjects
free text keywords: Ebenaceae, rod Diospyros, uporaba, sadne rastline, uporabnost plodov, genus Diospyros, use, fruit crops, fruits usefulness, udc:582.688.5:634.4(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue