Strategije drevesnega preiskovanja Monte Carlo

Doctoral thesis English OPEN
VODOPIVEC, TOM;
(2018)
  • Subject: preiskovanje | planiranje | spodbujevalno učenje | drevesno preiskovanje Monte Carlo | igranje iger | search | planning | reinforcement learning | Monte Carlo tree search | game playing

Po preboju pri igri go so metode drevesnega preiskovanja Monte Carlo (ang. Monte Carlo tree search – MCTS) sprožile bliskovit napredek agentov za igranje iger: raziskovalna skupnost je od takrat razvila veliko variant in izboljšav algoritma MCTS ter s tem zagotovila nap... View more
Share - Bookmark