Prenova razsvetljave na Fakulteti za elektrotehniko

Bachelor thesis Slovenian OPEN
ŠTAJDOHAR, JAN;
(2015)
  • Subject: razsvetljava šol | standard SIST EN 12464-1 | energetska prenova | lighting for schools | SIST EN 12464-1 standard | energy renovation

Pri energetskem pregledu stavbe Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani je bilo ugotovljeno, da je razsvetljava prostorov na fakulteti v veliko primerih stara, neprimerna in energetsko potratna. V diplomski nalogi smo se posvetili energetski analizi prenove razsvetljave... View more
Share - Bookmark