publication . Bachelor thesis . 2015

Prenova razsvetljave na Fakulteti za elektrotehniko

ŠTAJDOHAR, JAN;
Open Access Slovenian
  • Published: 09 Jul 2015
  • Country: Slovenia
Abstract
Pri energetskem pregledu stavbe Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani je bilo ugotovljeno, da je razsvetljava prostorov na fakulteti v veliko primerih stara, neprimerna in energetsko potratna. V diplomski nalogi smo se posvetili energetski analizi prenove razsvetljave predavalnice P7 in kabineta AZ101. Pri načrtovanju in izbiri svetil smo upoštevali vse tehnične in energetske smernice za učinkovito razsvetljavo prostorov za izobraževanje. V uvodu smo opisali fizikalne osnove svetlobe, kjer so podane osnove teorij sevanja svetlobe in razpoznavanje barv svetlobe. V poglavju svetloba in človek smo opisali svetlobo in njen vpliv na vidne sposobnosti ter biološki u...
Subjects
free text keywords: razsvetljava šol, standard SIST EN 12464-1, energetska prenova, lighting for schools, SIST EN 12464-1 standard, energy renovation
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue