Vpliv znamčenja delodajalca (zaposlovalca) na upravljanje s človeškimi viri v dejavnosti turizma

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Nočajević, Alen;
(2015)
  • Publisher: A. Nočajević
  • Subject: znamčenje | 659.126:338.48(043.2) [udc]
Share - Bookmark