Vpliv znamčenja delodajalca (zaposlovalca) na upravljanje s človeškimi viri v dejavnosti turizma

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Nočajević, Alen;
(2015)
  • Publisher: A. Nočajević
  • Subject: znamčenje
    • udc: udc:659.126:338.48(043.2)
Share - Bookmark