Povezanost kompetenčnega modela za vodenje z uspešnostjo vodenja znanstvenoraziskovalnih institucij

Master thesis Slovenian OPEN
Huzjan, Bojan;
(2014)
  • Publisher: B. Huzjan
  • Subject: vodenje | management | kompetence | raziskovalne institucije | magistrske naloge | 005.3(043.2) [udc]
Share - Bookmark