Povezanost kompetenčnega modela za vodenje z uspešnostjo vodenja znanstvenoraziskovalnih institucij

Master thesis Slovenian OPEN
Huzjan, Bojan;
(2014)
  • Publisher: B. Huzjan
  • Subject: vodenje | management | kompetence | raziskovalne institucije | magistrske naloge
    • udc: udc:005.3(043.2)
Share - Bookmark