Povezovanje logov, logotipov in sloganov v zaščitnih grafičnih znakih

Bachelor thesis OPEN
Ambrožič, Maja;
(2016)
  • Subject: zaščitni grafični znak | graphic trademark

Ne glede na velikost organizacije, letni plačilni promet, organizacijsko strukturo, organizacijsko kulturo, naprave v lasti organizacije, poslovne prostore, organizacijsko klimo, organizacijsko strategijo, poslanstvo, vizijo, število zaposlenih itd v očeh javnosti vedno... View more
Share - Bookmark