Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja

Master thesis Slovenian OPEN
Zaner, Tamara;
(2017)
  • Publisher: T. Zaner
  • Subject: mladi | družba tveganja | gledališče zatiranih | socialni kapital | kreativni mediji | improvizacijsko gledališče | socialna izključenost | prekarno delo | youth | theatre | gledališče
    • udc: udc:364.4:792(043.2)

Kot socialni pedagogi in pedagoginje se pri svojem delu nenehno srečujemo z mladimi. Ti se v sodobni družbi, srečujejo z negotovostjo, dvomi in posledično tudi stiskami, ki segajo v vse dimenzije njihovega življenja. Pri svojem delu sem temeljila na Beckovem pojmovanju ... View more
Share - Bookmark